sindirim

1111..EEttkkiinnlliikk :: Boflalt›mda Görevli Yap› ve Organlar

A. Boşaltımda gorevli yap› ve organlar› gosteren aşağıdaki şekli inceleyelim. Boflalt›mda

gorevli yap› ve organlar›n isimlerini yanlar›ndaki ilgili alana yazal›m.

Aşağıdaki tamamlanmam›fl cumleler boşaltımda gorevli yap› ve organların gorevleriyle

ilgilidir. Bu cumlelerdeki boşluklara hangi yap› veya organ isimlerinin gelmesi gerektiğini

seceneklerden bulalım. Bulduğumuz yap› veya organlar›n isimlerini yukarıda yer alan

şeklin uygun yerlerine yazalım.

1. Kanı suzerek zararlı maddelerden, ........................ arındırır.

A) Akciğer B) Pankreas C) ‹nce bağırsak D) Bobrek

2. ‹drarı, bobrekten idrar kesesine ..................................taflır.

A) Bobrek atardamarı B) Bobrek toplardamarı

C) Ureter D) Sperm kanalı

3. ‹drar, ........................... toplan›r.

A) ‹drar kesesinde B) Bobrek toplardamarında

C) Bobrekte D) Ureterde

4. ‹drarı vucuttan dışarı, ................................... atar.

A) ‹drar kesesi B) Ureter

C) Uretra D) Kalın bağırsak

B. Bobreklerimizin sağlığını korumak icin neler yapıyoruz? Listeleyelim.

1. ..........................................................................................

2. ..........................................................................................

3. ..........................................................................................

4. ..........................................................................................

Kişisel temizliğe dikkat etmek.

Günde iki litre su içmek.

Böbrekleri ve idrar yollarını soğuktan korumak.

vb. cevaplar kabul edilir.

Böbrek

Üreter (‹drar borusu)

‹drar kesesi

Üretra

www.nilforum.com

22

12.Etkinlik : Hangi Organ Daha Önemli?

At›k maddeleri vucudumuzdan uzaklaflt›ran organların her biri, vucudumuz icin

en onemli organın kendisi olduğunu iddia ediyor. Bu yuzden tartışmaya bafll›yorlar.

Organların konuşmalarındaki eksik bolumleri, onların boşaltımdaki onemlerini belirtecek

şekilde tamamlayarak bir oyun hazırlayalım. Oyunumuzu arkadaşlarımıza sunalım.

En onemli organlar

biziz. Cunku ................

............................................

........................................

.............................

Hayır, sana katılmıyorum.

Ben olmasam .....................

............................................

............................................

.........................................

Aranızda en buyuk benim.

Bircok sistemle ilgim var,

..........................................

..........................................

.......................................

Hadi oradan, siz kendinizi

kandırıyorsunuz. Ben var ya

ben .........................................

................................................

...............................................

Ha ha ha! Siz oyle sanın.

Her şey bende sonlanıyor.

........................................

........................................

........................................

kanı süzerek atık

maddelerden temizleriz

ve idrarı oluştururuz.

terleyerek vücudundan

suyun ve tuzun

fazlasını atamazsın.

zehirli bir atığı

üreye dönüştürerek

vücudu korurum.

soluk verirken

karbon dioksidi

uzaklaştırırım.

su, safra ve besin

atıklarının vücuttan

atılmasını sağlarım.

Öğrencilerden gelen uygun cevaplar değerlendirilir.

23

Vucudumuzda Sistemler

13.Etkinlik : Vücudumuzun Ar›tma Tesisi

1. Bir kağıt fabrikasında, kağıt uretilirken

atık maddeler de oluşur. Uretilen kağıtlar

kullanılacakları yere ulaştırılırken oluşan atık

maddeler de arıtma bolumune gonderilir.

Bu bolumde, atıklar icinde yer alan zararlı

maddeler arıtılarak zararsız hale getirilir.

Boylece cevremiz korunmuş olur. Bu

fabrikada oldu.u gibi vucudumuzda

kanım›z›n icinde bulunan zararlı maddeleri

arıtan organımızın adı nedir? Afla.›ya

yazal›m.

..............................................................

2. Bu organın gorevini nasıl yaptığını acıklayalım.

...............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

...............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

14.Etkinlik : Böbreklerimiz Kan›m›z› Nas›l Temizler?

Bobreklerimizin suzme işlemini nasıl gercekleştirdiğini gosterebileceğimiz yaratıcı bir

calışma hazırlayalım. Bunun icin;

a. Resim, model, oyun, poster vb. yapabiliriz.

b. Bir deney duzeneği tasarlay›p kurabiliriz.

c. Bir hikaye, şiir, şarkı vb. yazabiliriz.

Ö¤rencilerin kanımızdaki atık maddeler böbreklerimizde

bulunan nefronlar tarafından süzülerek temizlendiğini ifade eden

ıklamaları kabul edilir.

Öğrencilerden gelen uygun çalışmalar değerlendirilir.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !